umetnost rusi zidove

Click here to edit subtitle

filmovi 2012.

SVET KOJI NE POZNAJEM

Scenario i režija: Jelena Radović

Svet osoba sa invaliditetom nije siv, mračan, jadan. Takođe, OSI koja je radi sasvim normalne stvari u životu, obrazovana je, zaposlena NIJE „SUPER HEROJ“ nego osoba kao i sve druge...

Titles are available on serbian/english/hungary/german language (cc)

MOĆ TELA 7’00’’

Scenario i režija: Marija Maca Obrovački

Film obrađuje seksualnost žena sa invaliditetom. Kroz umetnost-pokret, ples, provokaciju, anketu, film prikazuje koliko je tema seksualnosti tabu.

http://www.youtube.com/watch?v=77qp0OKsMnw&feature=relmfu

Titles are available on serbian/english/hungary/german language (cc)

KAKO UMETNOST RUŠI ZIDOVE 14’35’’


Režija: Nebojša Vujković Cvijin 

Da li je učesnicima projekta projekat Umetnost ruši zidove u ličnom i profesionalnom životu srušio neke barijere i otvorio neka vrata???

http://www.youtube.com/watch?v=72FV6bQJlUE&feature=context-gfa

Titles are available on serbian/english/hungary/german language (cc)

IZMEĐU REDOVA 9’53’’

Scenario i režija: Milesa Milinković

Kroz lik i život (jedan rekonstruisani dan) Marije Karadarević sagledava se kompleksnost života i identiteta žene sa invaliditetom.

Titles are available on serbian/english/hungary/german language (cc)

NA PECANJU 9’50’’

Scenario i režija: Dragoljub Krndija

Cilj ovog filma jeste prikazati borbu čoveka (u ovom slučaju OSI) sa Prirodom u kojoj često pobeđuje, ali Prirodu NE uništava, NE ubija...

Titles are available on serbian/english/hungary/german language (cc)